MENU
/macchina

Lavoratore generico con titolo di studio

CULTURA E SPETTACOLO - 10 09 2020 - a cura di Ezio Méngu

CONDIVIDI

/storie di emigranti

In questo tempo di Coronavirus, di disoccupazione e di grande crisi economica propongo volentieri questo brano scritto in “fedele“ dialetto tiranese e estratto dal libro “Stòri de emigrànt“ di Cici Bonazzi. I giovani e i meno giovani ricordino che i nostri padri, i nostri nonni quando erano in cerca di lavoro , tanti pur avendo il “ titolo di studio “, si accontentavano di un lavoro generico , magari anche in terre lontane, pur di guadagnarsi da vivere. Ne è d’esempio l’indimenticabile Cici Bonazzi, geometra, che emigrando in Australia si è “ adattato “ al lavoro di “ tagliatore di canna da zucchero”. Nel tempo, la sua maestria e la sua intelligenza è emersa e ha ottenuto “ giù per li Aüstrialii “ prestigiosi riconoscimenti per il suo lavoro e per la sua grande umanità di scrittore e poeta. Così deve essere ancora per i nostri giovani che spinti da buona volontà e sacrificio, sapranno adattarsi, in questi momenti difficili, ad ogni tipo di lavoro onesto. Arriveranno tempi migliori dove potranno, se lo vorranno, far conoscere il loro ingegno e il loro valore professionale nel campo lavorativo che riterranno poi più opportuno.

 

 

Chèla òlta, cùma emigràncc, i vuléva dùma gént bùna, fòrta e carpìgna, sàna de corp, cun sudèza de cràpa e la fedìna nèta neténta, alménu bun de scriv e fa giù de cünt sénsa duprà l’àbach.

 

Dòpu avè presentàa la mìa bràva dumandìna de emigràa al cunsulàa üstragliàn, i m’à ciamàa par fam la vìsita de abilitaziùn. Cun al mè toch de càrta anrudulàa ‘n teli man, parchè séri ün che la stüdiàa e mìga ‘l sòlit giòcali andrée cùma ‘n car de fée, ma su metüü ‘n cùa cu ‘na ròscia de òtri matèi, tücc forcc, bèi pecenàa e bén vestìi cun la sùa bràva vestiménta dela fèsta che spüzàva de bàguli de naftalìna. I g’à facc andà int an de ‘n stansùn piée de dutùr, tücc cun scià chèl làu cui i uregiàncc négri facc a tübu antùran al col; i g’à facc tra fo biùcc cùma vèrum e i à scuminciàa a palpàch desùt e desùra par vedè se ‘n gh’éra difècc; i g’à spiàa giù par la gùla, int par li urègi, i g’à schisciàa giù la léngua cu ‘na palèta e dicc de dì haaaa, facc tra sü ‘n culp de tus, cun an mazòcul i g’à la picàa süi ginöcc e sénsa tancc cumpliméncc i ga àa spiàa int par li miséri del’um. “Vostra siggnorria è abbile” ‘l m’à dicc al sòlit tagliàn desùt, “passi per l’intervistazione con la siggnorrina interprete d’inglese”. “Iscì biùt?” U dumandàa; “si sbrigghi e non faccia lo spirrittoso”. Amò con la camìsa fo di bràghi e i sciavàti ‘n man, cun anfilàa int i còlsi di scalfìn biànch de làna de pégura e ‘l mè toch de càrta, ma su sentàa giù sül’òrlu de ‘na scàgna prunt par èss antervistàa. Ilò amò dumàndi e suradumàndi, malatìi ereditàri de faméia, de àmadi, de ava, bisàv, trisàv, uperaziùn, se ta séret crudàa giù del scagnùn de pìscen cun al piàt dela papìna e picàa giù la züca, se ta duperàvat al baüscìn, se ta gh’érat fradèi de lacc con càmuli u caröi, fradèi storcc, driz e giù con sti menàdi. Ala fin i sòlta fo a dumandàm parchè vulévi ‘ndà ‘n Üstraglia e mìga ‘n América? “U bèla! Parchè àa ‘l mè avv Prutàs l’éra stacc giugliò a taià fo busch e mì vulévi andàch rée ali tradiziùn de famìglia”.

 

Giù ‘nfùnt al mòdul, scrìcc sü ‘n piscinìn de quàsi gnàa vedèl, gh’éra sü: “titoli di studio posseduti dall’applicante”; i stàva par dach an pasalà, ma mì gu l’ù casciàa sùta ‘l nas parchè i lu vedés. Stu müs de crapadùn de üstragliàn al ma vàrda e ‘l sciguèta vargùt al’intèrprete, che cun bèla manéra la ma dumànda: “allora?”, u ‘nvià giù la spüda e tüt urgugliùs g’ù facc vedè la mìa càrta che uramài l’éra scià ‘n pòo stramüscia. “Ah!, oh! Ma lei è .......”, “e sì! Mi sòo ......., magàri par al böcc dela ciàf, ma sòo!”. Cìtu de tùmba de sentì i mùschi a sgulà; i sa metüü rée a scisciulàs int par li urègi e po i dis: “Lei viene accettato, per andare in Australia a tagliare la canna da zucchero con gli altri”; cun i öcc sbarlatàa fo de fach pasà int an priàl, u firmàa ‘n cuntràt che par dùu agn pudévi mìga turnà ‘ndrée e tüt an de ‘nbòt, cun al mè bèl tuchèl de càrta, ma sòo truàa angagiàa cun la qualìfica de taiadùu de càna elavoratore generico con titolo di studio”.

 

Cici Bonazzi

(a cura di Ezio Méngu)

LASCIA UN COMMENTO:

DEVI ESSERE REGISTRATO PER POTER COMMENTARE LA NOTIZIA! EFFETTUA IL LOGIN O REGISTRATI.

0 COMMENTI