MENU

Analogismi con “li bésti de cà nòsa“

CULTURA E SPETTACOLO - 22 05 2024 - Ezio (Méngu)

CONDIVIDI

/gatto

Il gatto selvatico fatica ogni giorno per procurarsi il cibo ma è libero, mentre il gatto domestico, servito e coccolato è al servizio del Padrone.  

Così è per l’Uomo. Meglio essere Uomo libero  e con la fatica di procurarsi il cibo che Servo di un Padrone che ti dà il cibo con poca fatica, ma ti toglie la libertà. (Méngu)     

 

‘L gat salvàdech  e ‘l gat dumèstech

 

Sü par la piàna del Gèta ‘l gh’éra ‘n gat.

L’èra bèl e gris che ‘l paréva ‘na lìnce,

l’èra sénsa büsèca parchè ‘l maiàva poch rat.

 

‘N bèl dì l’ancùntra ilò a li ca dela Nàa

‘n gat sciùr, de pél tüt culuràa e rudùnt

e ‘l g’à dis: ta sée perdüü u ta sée scapàa?

 

‘L g’à respùnt: ‘na ‘mpudévi pü del mè padrùn,

adès völi èss cùma tì che ta sée selvàdech

che ta fée cùma ta vöö sénsa èss ‘n lazzarùn.

 

‘L gat selvàdech ‘l rispùnt: pòra stelàscia!

Ta sèe mìga che  ògni dì che ‘l spùnta

la mè büsèca la bruntùla cùma ‘na curnàscia.

 

‘L to padrùn ‘l ta servìs la pàpa sùra ‘l piàt,

t’é volüü èss putùgn e fa la ròna

tùrna a ca se ta vö mìga sentì la fam a sbàt,

 

ta sée dumèstech, ta pòset sü ‘l sufà

sùra i cusìn mulesìn e prufümàa,

mì so lìber ma per maià g’òo de dam de fà.

 

Ezio (Méngu)

LASCIA UN COMMENTO:

DEVI ESSERE REGISTRATO PER POTER COMMENTARE LA NOTIZIA! EFFETTUA IL LOGIN O REGISTRATI.

0 COMMENTI